PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMK N 1 KUDUS

NO NIK NIP NUPTK NAMA JENIS KELAMIN  
101 3319096211560001 195611221989032001 3454735636300003 Umi Sekartani Perempuan
102 3319074304700003 197004032005012009 2735748650300022 Wachidah Sunarti Perempuan
103 3319030407860001 Yogi Ika Kurniawan Laki-laki
104 3319070611600001 196011061989031016 9438738640200033 Yudi Daryanto Laki-laki
105 3319014707770006 197707072010012004 0039755656300013 Yuliati Perempuan
106 3319024205910003 Yusri Amrina Perempuan